Sinds 1953 wordt een nationaal ambtenarenvoetbaltoernooi georganiseerd. In eerste instantie alleen voor gemeenten; maar nu ook voor andere ambtelijke organisaties: ministeries, waterschappen, belastingdienst, etc. Dit tweedaagse veldvoetbaltoernooi is gestart in Amersfoort en na enige jaren steeds twee jaar achtereen georganiseerd in een andere gemeente door een van de deelnemende teams. In de loop der jaren is het toernooi in meer dan twintig gemeenten in vrijwel het gehele land gehouden. In 2016 en 2017 zijn de ambtelijke voetbalteams welkom in Schiedam.

Inschrijving is gesloten!

De inschrijving voor het NK Ambtenarenvoetbal 2017 is gesloten. Aanmelding is niet meer mogelijk. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2017 bent u van harte welkom in Schiedam!
Het aantal deelnemende gemeenten schommelt jaarlijks rond de 25. Deelname staat vrij voor alle ambtelijke organisaties. Het principe van vrije inschrijving wordt toegepast. Om organisatorische redenen wordt het aantal van 30 elftallen als maximum gehanteerd. Voor vrouwenteams geldt vooralsnog een maximum van 8.