Sinds 1953 wordt een nationaal ambtenarenvoetbaltoernooi georganiseerd. In eerste instantie alleen voor gemeenten; maar nu ook voor andere ambtelijke organisaties: ministeries, waterschappen, belastingdienst, etc. Dit tweedaagse veldvoetbaltoernooi is gestart in Amersfoort en na enige jaren steeds twee jaar achtereen georganiseerd in een andere gemeente door een van de deelnemende teams. In de loop der jaren is het toernooi in meer dan twintig gemeenten in vrijwel het gehele land gehouden. In 2018 en 2019 zijn de ambtelijke voetbalteams welkom in Leeuwarden.

Inschrijving voor 2019 is geopend

De inschrijving voor het NK Ambtenarenvoetbal 2019 is geopend. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019 is Veiligheidsregio Fryslan opnieuw gastheer. Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier op deze website. Van harte welkom in Leeuwarden!
Het aantal deelnemende overheidsorganisaties schommelt jaarlijks tussen 15 en 25. Deelname staat vrij voor gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en andere (semi)overheden. Het principe van vrije inschrijving wordt toegepast. Om organisatorische redenen wordt het aantal van 30 elftallen als maximum gehanteerd. Voor vrouwenteams geldt vooralsnog een maximum van 8.