Sinds 1953 wordt een nationaal ambtenarenvoetbaltoernooi georganiseerd. In eerste instantie alleen voor gemeenten; maar nu ook voor andere ambtelijke organisaties: ministeries, waterschappen, belastingdienst, etc. Dit tweedaagse veldvoetbaltoernooi is gestart in Amersfoort en na enige jaren steeds twee jaar achtereen georganiseerd in een andere gemeente door een van de deelnemende teams. In de loop der jaren is het toernooi in meer dan twintig gemeenten in vrijwel het gehele land gehouden. In 2018 en 2019 zijn de ambtelijke voetbalteams welkom in Leeuwarden.

Inschrijving voor 2019 begint in januari

De editie 2018 is 15 en 16 juni gespeeld in Leeuwarden. De inschrijving voor het NK Ambtenarenvoetbal 2019 begint naar verwachting in de loop van januari 2019. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019 is Veiligheidsregio Fryslan opnieuw onze gastheer. U bent dan weer van harte welkom in Leeuwarden!
Het aantal deelnemende overheidsorganisaties schommelt jaarlijks tussen 15 en 25. Deelname staat vrij voor gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en andere (semi)overheden. Het principe van vrije inschrijving wordt toegepast. Om organisatorische redenen wordt het aantal van 30 elftallen als maximum gehanteerd. Voor vrouwenteams geldt vooralsnog een maximum van 8.