Nieuwe samenstelling en taakverdeling NKA-bestuur

Recent is binnen het bestuur van de Stichting NK Ambtenarenvoetbal een nieuwe rol- en taakverdeling afgesproken.  Het bestuur bestaat nu uit Arie Lingen (voorzitter), Chris Wijnaard (penningmeester) en Jimmy Baas (secretaris). Dick Nauta is als bestuurslid afgetreden, maar blijft nog enkele PR en communicatietaken voor de stichting doen.