Mededeling voetbaltoernooi in verband met het Coronavirus:

Net zoals iedereen hebben wij als bestuur van de stichting NKA te maken met het onderwerp corona en de vraag of het voetbaltoernooi door moet gaan in 2020.
Vooralsnog zal het voetbaltoernooi doorgaan. Uiteraard houden wij als bestuur nauwlettend het nieuws in de gaten en zullen half mei in overleg gaan en een definitief besluit nemen over het wel of niet door laten gaan van het voetbaltoernooi.

Sinds 1953 wordt een nationaal ambtenarenvoetbaltoernooi georganiseerd. In eerste instantie alleen voor gemeenten; maar nu ook voor andere ambtelijke organisaties: ministeries, waterschappen, belastingdienst, etc. Dit tweedaagse veldvoetbaltoernooi is gestart in Amersfoort en na enige jaren steeds twee jaar achtereen georganiseerd in een andere gemeente door een van de deelnemende teams. In de loop der jaren is het toernooi in meer dan twintig gemeenten in vrijwel het gehele land gehouden. In 2020 en 2021 zijn de ambtelijke voetbalteams welkom in Capelle a/d IJssel.

De uitnodigingen voor het inschrijven voor 2020 zijn verstuurd.

In 2020 en 2021 wordt het toernooi in Capelle a/d IJssel gespeeld. Zet 19 en 20 juni 2020 alvast in de agenda. Voor 2020 kunnen er door organisatorische redenen een maximum van 24 herenteam en 12 damesteam mee doen.
Het aantal deelnemende overheidsorganisaties schommelt jaarlijks tussen 15 en 25. Deelname staat vrij voor gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en andere (semi)overheden. Het principe van vrije inschrijving wordt toegepast. Om organisatorische redenen wordt het aantal van 24 elftallen als maximum gehanteerd voor het toernooi van 2020. Voor vrouwenteams geldt vooralsnog een maximum van 12.