Ambtenarenvoetbaltoernooi sinds 2014 in ‘NK- jasje’

Het Nationaal Ambtenarenvoetbaltoernooi heet sinds 2014 het Nederlands Kampioenschap Ambtenarenvoetbal. Om redenen van continuïteit en professionaliteit is de organisatie van het toernooi sinds dat jaar  in handen van de Stichting NKA.

Op 31 oktober 2013 is de oprichtingsakte getekend.

Het Nederlands Kampioenschap Ambtenarenvoetbal zet de vanaf 1953 ingezette traditie voort en wijst om de twee jaar het toernooi toe aan een Nederlandse gemeente. De gemeente waar het toernooi plaats vindt is verantwoordelijk voor de uiteindelijke organisatie en de daarbij behorende financiële middelen ter dekking van de kosten. Het bestuur van de stichting geeft daarbij advies en bewaakt de kwaliteit van het toernooi. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het toernooi staat open voor zowel heren- als damesteams.