Een toernooi dat meer is dan voetbal

foto Arie

Arie Lingen, Voorzitter NKA

 

Het landelijke ambtenarenvoetbaltoernooi kent een lange geschiedenis die terug gaat tot 1953. Toen werd in Amersfoort een toernooi georganiseerd voor medewerkers in gemeentelijke dienst. De afgelopen jaren is dit toernooi uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend sportevenement waaraan verschillende gemeenten meedoen.

Jarenlang was het Landelijk Comité Nationaal Ambtenaren Voetbal Toernooi (NAVT) belast met de toewijzing van het toernooi en de ondersteuning van de organiserende gemeente. In 2013 is in Dronten besloten, door de vertegenwoordigers van de aanwezige teams, om te komen tot een andere organisatie die het toernooi een (nieuwe) impuls moet geven.
En daar sta je dan als een groep enthousiastelingen die ieder jaar weer met veel plezier mee hebben gedaan aan het voetbaltoernooi. Waar ga je beginnen? Het toernooi? De organisatie? De structuur? Toen wij daarover voor het eerst met elkaar om tafel zaten waren dit de vragen die wij elkaar hebben gesteld. We kwamen tot de conclusie dat met de opzet van het toernooi in principe niets mis is: de organisatie van het toernooi gaat – voor zover wij kunnen overzien- goed. Draaiboeken zijn er, gemeenten geven zich spontaan op om als gastheer de organisatie vorm en inhoud te geven en teams (sindskort ook damesteams) melden zich aan. Daarnaast kregen we ook direct een goed gevoel over de groep mensen die zich hadden aangemeld om de schouders eronder te zetten als bestuur of als adviseurs van het bestuur.
Dan toch maar eens goed kijken naar de structuur concludeerden wij. Daar bleek een eerste stap, om zaken formeel goed te regelen en vast te leggen, noodzakelijk. Dit was overigens ook de eerste opdracht van de aanwezige elftalleiders: de oprichting van een onafhankelijke stichting met daarbij behorende statuten en vorming van een stichtingsbestuur. Afgelopen tijd is dit allemaal geregeld, bestuur en adviseurs zijn benoemd, de stichting is opgericht, vastgelegd in een akte bij de notaris, inschrijving bij de KvK is een feit en een bankrekening op naam van de stichting is aangevraagd en verkregen.
Daarnaast hebben we nadrukkelijk werk gemaakt om het toernooi beter onder de aandacht te brengen van onze potentiële doelgroep (ambtenaren in de volle breedte dus ook, op termijn, ruimte bieden aan Rijks of provinciale ambtenaren). Een nieuwe huisstijl met eigen logo, een aantrekkelijke website, een eigen twitteraccount (@NKAvoetbal) zijn daarvan het resultaat. Ook is het toernooi nu een officieel Nederlands Kampioenschap geworden!

Alle  403 gemeenten in Nederland hebben wij aangeschreven om mee te doen en zich in te schrijven voor het toernooi dat toen (in 2014 en 2015) in de gemeente Oude IJsselstreek plaats vond. Natuurlijk maak je kans om met je team uiteindelijk Nederlands Kampioen te worden en eeuwige roem te vergaren, maar als je mee doet weet je je in ieder geval verzekerd van een mooi sportief evenement waarbij, naast prestaties, ook het sociale aspect belangrijk is. Met collega’s één of twee dagen in het veld de sportieve strijd aangaan, maar buiten het veld ook nieuwe contacten leggen of oude contacten vernieuwen. Samen in een geheel andere setting als de dagelijkse werkomgeving je inspannen en ontspannen is natuurlijk zeer waardevol.

We hopen dan elk jaar opnieuw op een mooie start van een bestaande traditie met veel deelnemers. Als u tips of suggesties heeft om het toernooi nog beter te maken, laat het ons dan weten want het NK Ambtenarenvoetbal is meer dan voetbal alleen!