Inschrijfformulier

De inschrijving voor het NK Ambtenarenvoetbal 2020 in de gemeente Capelle a/d IJssel start begin van het jaar 2020. Alle overheidsinstellingen (gemeenten, provincies, waterschappen etc. ontvangen daarover bericht. Wilt u zeker weten dat uw organisatie het toernooi niet mist, stuur dan een mail waarin u uw belangstelling voor deelname laat weten naar info@nkambtenarenvoetbal.nl.  Aanmelden kan t.z.t. ook met het aanmeldingsformulier op deze site. 

Deelnemende gemeente (verplicht)

Teams

Aantal herenteams (verplicht)

Herenteam bestaande uit aantal personen (verplicht)

Aantal damesteams (verplicht)

Damesteam bestaande uit aantal personen (verplicht)

Contactpersoon namens de gemeente

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Aanvullende informatie

Aantal personen gebruikmakend van het diner op vrijdag (verplicht)

Aantal overnachtende personen (verplicht)

Wij maken € 300,- per herenteam over op rekeningnummer (IBAN) NL05RABO 0138 7522 57 ten name van Stichting Nationaal Kampioenschap Ambtenarenvoetbal.

Wij maken € 175,- per vrouwenteam over op rekeningnummer (IBAN) NL05RABO 0138 7522 57 ten name van Stichting Nationaal Kampioenschap Ambtenarenvoetbal .