Toernooireglement

Reglement NK Ambtenarenvoetbal

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de algemene geldende bepalingen en het reglement van de KNVB, sectie amateurvoetbal.
2. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB; de beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend, er kunnen geen protesten worden ingediend tegen de beslissingen van de scheidsrechter.
3. De elftalleiders zijn verplicht voor het spelen van de eerste wedstrijd een ondertekende lijst met spelers te overleggen, waarop de namen en de geboortedata van de spelers duidelijk zijn ingevuld.
4. Er mogen uitsluitend spelers worden opgesteld die werkzaam zijn bij de gemeente waarvoor zij spelen. Betaalde spelers, (semi-) professionals en jeugdspelers beneden de 18 jaar zijn uitgesloten van het toernooi. Op de 2e dag mogen uitsluitend spelers deelnemen die ook de 1e dag aanwezig waren en deel uitmaakten van het elftal. Er mag tijdens de wedstrijden onbeperkt worden gewisseld.
5. Er mogen maximaal 2 dames meedoen bij een herenteam.
6. De duur van de wedstrijden is 30 speelminuten met na 15 minuten wisselen van speelhelft. Het eerst vermelde elftal trapt af.
7. Het tijdstip van aanvang en einde van de wedstrijden wordt centraal gegeven. Ieder elftal is verplicht om 5 minuten voor de start van hun wedstrijd bij het aangegeven veld aanwezig te zijn. Bij te laat komen of niet aanwezig zijn is de wedstrijd met 3-0
verloren.
8. Elk elftal moet voor iedere wedstrijd zorgen voor een eigen grensscheidsrechter.
9. Op de eerste toernooidag wordt de eerste ronde gespeeld, op de tweede toernooidag de tweede en derde ronde.
10. De  deelnemende heren elftallen zijn verdeeld in  poules. Er worden op de 1e dag 4 of 5 wedstrijden gespeeld, afhankelijk van de poule waar je in deelneemt. De indeling voor de 2e ronde geschiedt op basis van de resultaten van de 1e ronde. Eind van de vrijdag zal het schema voor zaterdag bekend zijn. Deze zal uitgereikt worden aan het einde van de vergadering met de elftalleiders.
11. De puntentelling is als volgt: 3 punten voor winst, 1 punt voor gelijk spel, 0 punten voor verlies.
12. De eindstand in de poules in de ronden 1 en 2 worden bepaald door:
1. de wedstrijdpunten
2. de onderlinge wedstrijd
3. het doelsaldo
4. het aantal gescoorde doelpunten voor
5. loting In de 1e en 2e ronde vindt bij volkomen gelijke eindstand van de poules loting plaats op het wedstrijdsecretariaat in aanwezigheid van de betrokken aanvoerders. Bij een gelijke eindstand in de 3e ronde wordt direct na afloop door de scheidsrechter geloot en vermeldt hij dit op het wedstrijdformulier. Alleen bij gelijke eindstand van de finalewedstrijd worden strafschoppen genomen.
13. Geeft een scheidsrechter een speler een gele kaart, dan is deze speler voor 5 minuten uitgesloten van de wedstrijd. Maakt dezelfde speler daarna in de resterende speeltijd van de wedstrijd opnieuw een overtreding waarvoor een gele kaart wordt gegeven (2 X geel is rood), dan wordt die speler uitgesloten voor de rest van de speeltijd en de volgende wedstrijd. Een directe rode kaart betekent uitsluiting voor de resterende speeltijd en de volgende twee wedstrijden. Bij een rode kaart als gevolg van ernstig wangedrag (slaan, schoppen, natrappen, belediging e.d.) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het toernooi.
14. De organisatie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, schade, diefstal, vermissing, etc. Deelnemende gemeenten moeten zelf hun spelers en begeleiders adequaat verzekeren.
15. Schade toegebracht aan eigendommen van de verenigingen van het sportcomplex waarvan tijdens het toernooi gebruik wordt gemaakt moet door de veroorzaker worden vergoed. Dit geldt ook voor de accommodatie welke beschikbaar wordt gesteld door de organisatie voor de overnachting.
16. De deelnemende elftallen verklaren zich, alleen al door hun deelname, akkoord met de bepalingen in dit reglement.
17. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie en/of het secretariaat. Deze beslissingen zijn bindend.
18. De dameselftallen spelen  7 tegen 7 op een half veld in één of twee poules. Voor de dameselftallen zijn de punten 1 t/m 16  overeenkomstig van toepassing.